HET JAARPLAN VAN LOOPGROEP ASTREA

Trainingen en het jaarplan voor 2021

 

Beste lopers, wandelaars,

Het was voor ons allemaal op hardlopend- wandelend- sportief- gebied een raar jaar, en waarschijnlijk ook privé en qua werk.

Na de eerste intelligente lock-down was het een feest om weer trainingen te kunnen geven, om weer met elkaar een training te volgen. Eerst nog ‘gecontroleerd’ vanaf verscheidene locaties op Zernike. Later weer vanaf het clubhuis. En toen ergens in oktober kwam de domper, we moesten allemaal weer zelf over de drempel zien te komen. Hopelijk is dat iedereen ook in meer of mindere mate gelukt,  wij hebben het idee dat jullie goed zijn door blijven lopen. Hou dit nog even vol!

Er komt een moment dat we de trainingen weer kunnen hervatten. Tot die tijd zullen wij de trainingen, voor zowel hardlopen als wandelen, op de site onder ‘academie’ aanbieden. Maak hier gebruik van. Want voorlopig moet je het nog alleen doen!!

Normaal gesproken dient het jaarplan als basis voor de trainingen om zo differentiatie in de trainingen aan te brengen waardoor er doelgericht toegewerkt wordt naar een prestatie, de wedstrijdperiodes (WP) in het voorjaar en najaar.

Komend voorjaar zal het echter waarschijnlijk nog niet echt storm gaan lopen met de loopjes.

Toch willen we vasthouden aan dit schema en willen we in maart ons eerste (virtuele) wedstijdje houden zodat je kan zien ‘waar je staat’. Als je je tijd inlevert krijg je een overzicht van de verscheidene tempo’s die bij jouw uitslag horen, zodat je die bij de trainingen weer kunt gebruiken.

Afgelopen periode (eind november en december) was de overgangsperiode. In deze periode is er rustig gewerkt aan het leggen van de basis, dwz het uithoudingsvermogen verbeteren en het vergroten van de omvang . Hoe breder de basis hoe hoger de top kan worden. Dit geldt ook in de opbouw van trainingsjaren.

Deze basis wordt gelegd door de aerobe trainingen, onderverdeeld van HD, D1 t/m D3 en TD.  Zie de wel bekende trainingspiramide.

Nu (begin januari) gaan we een begin maken met voorbereidingsperiode 1. Er zal overgegaan worden naar intervaltrainingen (de eerste weken nog wel met de D tempo’s), heuveltraining om over enkele weken de extensieve en intensieve intervallen te gaan inzetten. De trainingen worden specifieker met als doel sterker en sneller te worden. Zowel de intensiteit als de omvang zijn in deze periode toegenomen waarbij met de intervallen meer nadruk op de intensiteit wordt gelegd.

In de wedstrijdperiode vermindert de omvang en intensiteit.

In het jaarplan zijn de periodes verdeeld in:

  1. Overgangsperiode (OP) (duurlopen in de winter en gedurende de zomervakantie).
  2. Voorbereidingsperiode 1, 2 en 3 (VP).
  3. Wedstrijdperiode (WP).

Naast het uithoudingsvermogen wordt er getraind om het lichaam sterk genoeg te laten zijn om de geleidelijke opbouw aan te kunnen. Dit voorkomt ongewenste blessures. Hiervoor wordt getraind om de:

  • Beweeglijkheid
  • Uithoudingsvermogen
  • Coördinatie
  • Kracht
  • Snelheid

te verbeteren.  In het jaarplan aangeduid met de afkortingen B.U.C.K.S.

Hopelijk kunnen we in de loop van het voorjaar de gezamenlijke trainingen weer herstarten zodat we ook aan deze (BUCKS) componenten kunnen gaan werken. We proberen in de trainingen in de academie daar ook aandacht aan te besteden.

Mochten jullie vragen of een ‘hart onder de riem’-berichtje nodig hebben laat het ons weten middels een email naar trainers@loopgroepastrea.nl

Hou plezier in het lopen en blijf gezond!

Met sportieve groeten,

De trainers

DOWNLOAD HET JAARPLAN